RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La nostra responsabilitat social comença amb els nostres productes, garantint la seva seguretat alimentària i la seva qualitat, i des d'ell s'estén a la resta d'àmbits. Entre aquests, destaquem el del respecte mediambiental que emmarca tota la nostra activitat i el fort compromís professional i ètic amb els nostres treballadors, col·laboradors i clients.


Col·laboracions

Des dels seus orígens, La Granja ha estat especialment conscienciada i sensibilitzada amb la integració de les persones amb diversitat funcional, col·laborant amb entitats dedicades a ajudar a persones amb discapacitat o necessitats especials.

La Granja col·labora amb la Fundació L'Espiga de Vilafranca del Penedès, des de la seva creació el 1991. La finalitat d'aquesta entitat del nostre entorn local és la promoció de l'assistència, l’ensenyament i la formació genèrica i específica, i, en general, de qualsevol activitat que afavoreixi la inclusió social de les persones amb discapacitat. (www.fundaciolespiga.com)

La Granja coopera regularment amb la Fundació Pro-Penedès que busca la promoció social i econòmica de la comarca realitzant, entre d'altres, accions d'inserció laboral amb persones amb qualsevol tipus de disminució física, psíquica o sensorial i en risc d'exclusió social.

Una altra de les vies de col·laboració de La Granja és amb el grup cooperatiu d'entitats i empreses socials Entrem-hi, concretament al programa Junts Trenquem el Cercle! Amb el suport de l'Obra Social La Caixa i gestionat gràcies a un fons econòmic amb aportacions d'una xarxa d'empreses solidàries i compromeses en la formació, s'impulsa la realització de pràctiques laborals i la contractació de persones en risc d'exclusió. Entre les companyies implicades es troba La Granja.

D'altra banda, i sempre que és possible, La Granja col·labora amb projectes i iniciatives per a la inserció laboral de persones amb dificultats d'inserció laboral o risc d'exclusió social, com per exemple, col·laborant en programes gestionats pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i els ajuntaments de la comarca.

No menys important, la Granja col·labora diàriament lliurant producte a associacions benèfiques del seu entorn, com les gestionades pel Banc d'Aliments o Càritas, entre d'altres, així com en tot tipus d'actes esportius amb finalitats benèfiques.


Reconeixements

  • Gourmet, organitzada pel Clúster Gourmet de Catalunya.
  • Gran Premi Especial Empresa de l'Any 2017 lliurat per la Federació Empresarial del Gran Penedès.
  • Premi a la Millor Iniciativa de Responsabilitat Social Corporativa 2016 lliurat per la Unió Empresarial del Penedès. Premi Incorpora 2015 en la categoria empresa mitjana, concedit per l'Obra Social de La Caixa per la integració laboral de col·lectius vulnerables.
  • Bones Pràctiques de Responsabilitat Social 2014: inclusió de la Granja entre les 20 petites i mitjanes empreses per part de l'organisme Respon.cat que promou la RSC entre les empreses catalanes.