Política de Privacitat

Som una empresa en què la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte, amb els nostres proveïdors i els nostres clients. La protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres és de vital importància, per la qual cosa volem, mitjançant la present Política de Privacitat, informar-te de com recavem i com tractem o utilitzem aquestes dades. En aquesta política de privacitat s’estableixen les dades sobre les quals l’empresa tracta les dades de caràcter personal i que, voluntàriament, ens faciliten els nostres usuaris mitjançant la nostra pàgina web. Aquesta Política sempre serà aplicable quan se facilitin les dades a l’empresa, la qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades) i mitjançant qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, adreça de correu electrònic, etc.)

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 • A respectar la teva privacitat i tractar les dades personals amb el teu consentiment.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per proporcionar-te el servei sol·licitat i tractar-les de forma segura i confidencial, prenem les mesures necessàries per evitar-ne l’accés no autoritzat i el seu ús indegut.
 • A no fer servir les teves dades personals per finalitats perquè no hem obtingut consentiment prèviament.
 • A no donar ni compartir amb tercers les teves dades personals.
 • A conservar les teves dades personals durant el temps estrictament necessari per la finalitat concreta perquè han estat proporcionats.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES PERSONALS

Nom de l’empresa: La Granja Foods 1959, S.L.
NIF B62879408
Adreça P.I. Clot de Moja  -C/ Trepat, 1  -08734  .Olèrdola (Barcelona)

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Se considera persona física identificable tota persona, la identitat de la qual pugui determinar-se directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador en línia o un o varis elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona. Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre les dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció

QUÈ TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES TEVES DADES PERSONALS I PER QUINES FINALITATS

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari Gestionar la sol·licitud d’informació remesa per part de l’usuari mitjançant el formulari de contacte i/o l’adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat.
 • Subscripció a la newsletter o butlletí Gestionar la subscripció a l’enviament/recepció de la newsletter
 • Gestió de la compra online Gestionar el pagament i enviament del producte seleccionat.
 • Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum Gestió dels CV rebuts a través del formulari disponible en el lloc web.
 • Alta i accés al perfil d’usuari Gestió de l’alta i de l’accés al portal d’usuari mitjançant el corresponent compte d’usuari i contrasenya.

QUINES DADES PERSONALS CAPTEM

Mitjançant la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diverses finalitats:

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari Captarem aquelles dades personals que ens hagis facilitat amb motiu de la consulta plantejada
 • Subscripció a la newsletter Captarem la teva adreça de correu electrònic
 • Gestió de la compra online Captarem aquelles dades que siguin necessàries per gestionar el pagament i l’enviament del producte adquirit.
 • Treballa amb nosaltres mitjançant l’enviament de currículum Captarem la informació continguda en el CV que ens hagis facilitat.
 • Alta i accés al perfil d’usuari Nom d’usuari i contrasenya, així com qualsevol altra dada facilitada amb la fi de crear el compte o perfil.

Depenent de la finalitat per què s’aporten les dades, se requeriran les dades estrictament necessaris. És important que siguis conscient de les dades que ens aportes i la finalitat per la qual ho fas ja que, en el moment que ens les facilitis, estàs acceptant que recopilem, emmagatzemem i fem servir aquestes dades per la finalitat requerida, sent possible en qualsevol moment retirar el teu consentiment prestat pels mitjans oportuns, sent el teu consentiment la base legal i legitimació pel tractament de les teves dades personals.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació pel tractament de les teves dades personals. La base de legitimació és el teu consentiment.

QUINS DRETS TÉ L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Como usuario, puede ejercitar los siguientes derechos:

 • Dret d’accés: Tens dret a obtenir per part de l’empresa confirmació de si s’estan tractant o no les teves dades personals i, en el seu cas, de quines dades es tracta.
 • Dret de rectificació: Tens dret a obtenir per part de La Granja Foods 1959 S.L. la rectificació de les dades personals inexactes. En la sol·licitud de rectificació hauràs d’indicar les dades que desitges siguin modificades.
 • Dret d’oposició: Tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, a que les dades personals que et concernen siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. En aquest cas, l’empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret de supressió: Tens dret a obtenir per part de La Granja Foods 1959, S.L., la supressió de les dades personals concernents.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Tens dret a que l’empresa transfereixi les teves dades a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament es basi en l’execució d’un contracte o en el teu consentiment i el tractament que es realitzi per mitjans automatitzats.
 • Dret a la limitació del tractament: Tens dret a demanar-nos la supressió del tractament de les teves dades quan: impugni l’exactitud de les dades, mentre La Granja Foods 1959, S.L. verifica aquesta exactitud, quan hagis exercit el dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims de La Granja Foods 1959, S.L. prevalen sobre els teus com a interessat.

En qualsevol moment podràs exercir aquests drets mitjançant un escrit, acreditant la teva personalitat, adreçat al responsable del tractament a l’adreça senyalada anteriorment o mitjançant l’adreça de correu electrònic: atencionalcliente@lagranjafoods.com A més a més, podràs presentar una reclamació davant l’autoritat de control; en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades el temps estrictament necessari per la prestació del servei sol·licitat, sempre no ens sol·licitis la seva eliminació, adoptant les mesures adients de caràcter tècnic i organitzatiu davant el tractament no autoritzat o il·lícit, pèrdua, destrucció o danys accidentals, fent tot el possible per protegir-les i mantenir-les de forma segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades tret en casos d’existència d’obligació legal o comunicació necessària per poder prestar adequadament el servei sol·licitat. No hi ha previsió de transferència de dades internacionals

Carret de compra0
No hi ha productes al carretó!
Continuar amb la compra