Política de desistiment, canvi i devolucions:

D’acord el dret de desistiment i devolucions de l’article 102 del RDL 1/2007, el consumidor tindrà dret a desistir del contracte conforme els paràgrafs següents:

Termini d’exercici del dret de desistiment:

  • Podrà exercitar el dret de desistiment sense necessitat de justificació en un termini de 14 dies naturals.
  • El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en què vostè o un tercer indicat per vostè, distint del transportista, va rebre el bé.

Forma d’exercir el dret de desistiment:

  • Per tal d’exercir el dret de desistiment respecte de productes comprats exclusivament en La Granja (lagranjafoods.com), haurà de posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al client mitjançant correu electrònic a atencionalcliente@lagranjafoods.com per manifestar de forma inequívoca la seva decisió de desistir del contracte.
  • El dret de desistiment s’entendrà exercit dins del termini quan ens hagi enviat la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret abans que finalitzi el termini corresponent, en els termes indicats anteriorment.
  • La devolució ha de realitzar-se en un termini de 14 dies naturals des de la data de la notificació. Pot descarregar el formulari de desistiment aquí.

Conseqüències del desistiment:

En cas que exerciti el dret de desistiment li tornarem tots els pagaments que hàgim rebut de la seva part, incloses les despeses de lliurament (en aquest cas no se reemborsaran els costos addicionals que d’allò es derivi) sense cap demora indeguda y, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què rebem la devolució.

Procedirem a efectuar el reemborsament fent servir el mateix mitjà de pagament amb què es va abonar la compra sense que incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament, a excepció dels les despeses de devolució del producte. En tots els casos, els productes objecte de devolució hauran de trobar-se en perfectes condicions, en els seu embalatge original i amb tots els seus accessoris.

No s’acceptaran devolucions dels següents productes segons article 103 del RDL 1/2007:

  • Béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hi hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • El subministrament de béns que, després del seu lliurament i considerant la seva naturalesa, s’hagin mesclat de forma indissociable amb altres béns.
  • Productes personalitzats.
  • Tots els articles hauran de ser tornat en els seus envasos originals, sense haver estat oberts ni desprecintats i en bon estat.
  • No s’acceptaran devolucions de producte que per mal ús o per no disposar de l’embalatge original no es puguin tornar a posar a la venda, tret que aquest hagi estat enviat en mal estat per la nostra part.

En cas de rebre la comanda amb danys causats durant el transport, és important que realitzi algunes fotografies de l’embalatge i els danys que avalin una possible reclamació davant l’agència de transport i haurà de fer l’anotació corresponent en l’albarà de lliurament que signa al repartidor. Disposa de 24 hores per reclamar aquesta incidència. Si en rebre el paquet no s’observen danys per estar tancada la caixa, també disposa de 24 hores per comunicar-nos la reclamació.

Què fer en cas de producte defectuós?

Si reps un article danyat o defectuós, si us plau, fes fotos i contacta d’immediat amb el nostre servei d’Atenció al Client per sol·licitar la seva substitució. Quan la substitució hagi estat acordada, assegura’t que el producte està embalat correctament i envia’l a l’adreça de devolució esmentada anteriorment.
Si reps un producte erroni, disposes de 7 dies naturals per fer la reclamació.

Qui assumeix la despesa de transport per la devolució?

Nosaltres ens farem càrrec de les despeses d’enviament de la devolució, sempre que els productes tinguin algun tipus de defecte, no coincideixin amb la descripció de l’article en la web o s’hagin danyat durant el transport o manipulació per la nostra part. Pots tornar qualsevol producte amb el qual no hi estigui satisfet/a en un termini de 14 dies naturals tot i que no tingui cap defecte o dany i si no ha estat obert o desprecintat, però en aquest cas, és el client qui es farà càrrec de les despeses d’enviament.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part del dret de desistiment sigui enviada abans que expiri el termini de desistiment. Pots utilitzar el següent formulari de devolució per copiar en el teu correu electrònic o imprimir: punxa aquí